So sánh sản phẩm

Thư mời chào giá( thanh lý tài sản)

Thư mời chào giá( thanh lý tài sản)

- Căn cứ nghị quyết số 39/NQ - HĐQT ngày 18/9/2019 của HĐQT Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Công ty CP Khóa Minh Khai
- Căn cứ quyết định số 48/ QĐ - HĐQT ngày 6/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khóa Minh Khai về việc phê duyệt giá trị thu hồi và hình thức bán thanh lý tài sản của Công ty CP Khóa Minh Khai
Công ty CP Khóa Minh Khai tổ chức bán thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng
1. Chi tiết tài sản thanh lý
- Thực trạng: Toàn bộ thiết bị đã qua sử dụng
- Tỏng giá khởi điểm(đã bao gồm thuế VAT): 520.000.000 ( năm trăm hai mươi triệu đồng)
2. Đối tượng được mua và không được mua
2.1 Đối tượng được mua: là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia chào giá toàn bộ tài sản thanh lý
2.2. Đối tượng không được mua: 
+ Các thành viên của Hội đồng thanh lý tài sản Công ty CP Khóa Minh Khai và cha mẹ, vợ, chồng, con, em ruôt của những người đó
+ Là người có hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực, người không làm chủ được bản thân
3. Hình thức bán thanh lý
- Mời chòa giá cạnh trạnh và thư chào giá
- Phí mua hồ sơ thanh lý( không hoàn trả): 200.000 đồng/ bộ
- Đơn vị, cá nhân khi tham gia chào giá phải đặt cọc 50 triệu đồng
- Đơn vị, cá nhân trúng chào giá sẽ thực hiện thương thảo và ký hợp đồng và thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo trúng chào giá
4. Thời gian phát hành
Từ 09h00 ngày 07/11/2019 đến 09h00 ngày 12/11/2019
Liên hệ: Phòng Tổ chức - Kế hoạch công ty
Địa chỉ: Km 14, QL 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà nội
Tags:,

Chia Sẻ :

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

‭0918551972